Par mums

Biedrība “Latvijas šinšillu audzētāju asociācija” LSAA

Biedrība “Latvijas šinšillu audzētāju asociācija” (LSAA) tika nodibināta 2008.gada 27.februārī. Organizācijas biedri (šobrīd 8 fiziskas un juridiskas personas) ir šinšillu audzētavu īpašnieki.

Mērķis ir veicināt konkurētspējīgus, peļņu nesošus, kvalitatīvu šinšillu ganāmpulkus ar atbilstošu produktivitāti, šķirnei raksturīgu, funkcionālu tipu, vadoties pēc pieprasījuma tirgū šodien un nākotnē.

Patreizējā brīdī LSAA izstrādā jaunu  šinšillu šķirnes ciltsdarba programmu, lai sekmētu mērķtiecīgu selekcijas darbu. Šķirnes dzīvnieku audzētavu veidošanās ļaus piedāvāt tirgū kvalitatīvu vaislas materiālu un pavērs ceļu vaislas dzīvnieku eksportam.

Organizācijas mērķi un darbības uzdevumi:

  1. apvienot šinšillu audzētājus un veicināt šinšillu audzēšanas attīstību Latvijā;
  2. pārstāvēt un aizstāvēt šinšillu audzētāju intereses valsts un pašvaldību iestādēs u.c. institūcijās Latvijā un ES;
  3. iekļauties pasaules šinšillu šķirnes aprites procesos;
  4. nodrošināt LSAA biedriem u.c. interesentiem informācijas pieejamību par šinšillu audzēšanu un iespējamo; nodrošināt LSAA biedriem u.c. interesentiem informācijas pieejamību par šinšillu audzēšanu un iespējamām tirgus tendencēm.
  5. aktīvi piedalīties tādu normatīvo aktu izstrādē, kas veicinātu šinšillu audzēšanas attīstību Latvijā,
  6. piesaistīt valsts un Eiropas fondu līdzekļus ;

Darbības virzieni:

  • sadarbība ar citām šinšillu audzētāju organizācijām Baltijā un pasaulē;
  • informācijas piegāde par vaislas dzīvnieku pieejamību no LSAA biedriem un līdzīgu lauksaimnieku organizāciju piedāvājumiem;
  • informācijas apkopošana par LSAA biedru šķirnes ganāmpulkiem un dzīvniekiem;
  • sadarbība ar Zemnieku saeimu u.c. organizācijām.