2017. gada 18. novembrī Salacgrīvas novada Liepupes pagasta „Birzgaiļos” LSAA rīkoja pirmo Baltijas šinšillu izstādi. Tajā piedalījās četri Igaunijas un pieci Latvijas šinšillu audzētāji, kopā izvērtēšanai piedāvājot 52 standarta tipa šinšillas. Tehnisku iemeslu dēļ šoreiz nevarēja ierasties pārstāvji no Lietuvas.

Dzīvniekus pēc Dānijas vērtēšanas sistēmas vērtēja sertificēti Igaunijas tiesneši Kulli Kersten, Mall Reinu un Kerttu Trahv.

Šinšillas tika vērtētas šādās vecuma grupās: mātītes jaunākas par 8 mēnešiem, mātītes vecākas par 8 mēnešiem, tēviņi jaunāki par 8 mēnešiem un tēviņi vecāki par 8 mēnešiem.

Šogad Latvijas audzētāji ieguva četras godalgotas vietas.